مسئول روابط عمومی

مسئول روابط عمومی موسسه آموزش عالی میلاد گلستان 

 

 

مسئول انفورماتیک

 مسئول انفورماتیک موسسه آموزش عالی میلاد گلستان 

 

جواد ملکان 

 

کارشناس کامپیوتر و شبکه

 

 

رزومه دکتر هدایت اله امینیان

مشخصات فردي :

نام:هدايت اله    نام خانوادگي:امينيان    متولد:1/5/1348   

 

نشاني محل کار: گنبدکاووس، دانشگاه گنبدکاووس، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه منابع طبیعی

تلفن محل کار:  3-2225021-0172                                  همراه:  5732 371 0911

آدرس پست الكترونيكي:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد :

بررسي اثر رطوبت نسبي بر رفتار خزش خمشي چوب درون و چوب برون بلندمازو (Quercus castaneaefolia)

 

رساله دکترا :

تعيين مقاومت الكتريكي چوب در رطوبت و دماهاي متفاوت در برنامه هاي رطوبت پايۀ پهن برگان جهت هدايت نرم افزار كنترل پيوستۀ كوره

 

 

سوابق تحصيلي:

 

مدرك تحصيلي

نام رشته

مؤسسه آموزشي

شهر

از ...... لغايت

معدل

ديپلم

علوم تجربي

دبيرستان شهيد بهشتي (ايرانشهر)

گرگان

1366 – 1362

17/12

كارشناسي

چوبشناسي و صنايع چوب

دانشگاه تهران ـ منابع طبيعي كرج

كرج

1371 – 1366

16/65

كارشناسي ارشد

چوبشناسي و صنايع چوب

دانشگاه تربيت مدرس ـ منابع طبيعي نور

تهران - نور

1374- 1371

18/40

دکترا

علوم وصنایع چوب وکاغذ

دانشگاه تهران- منابع طبیعی کرج

کرج

1390-1384

18/45

 

 

 

 

فعاليت هاي آموزشي :

نام درس

مقطع آموزشي

تعداد واحد

از ...... لغايت

مبلسازي و درودگري

كارداني

2

1381- 1378

اصول چوب بري

كارداني

2

1382- 1378

صنايع چوب

كارداني

2

1382- 1378

اصول حفاظت چوب

كارداني

3

1382- 1380

اصول استاندارد و درجه بندي چوب

كارداني

3

1382- 1380

تكنولوژي چوب

كارداني

3

1384- 1378

بيولوژي چوب و اصول چوبشناسي

كارداني

3

1384- 1380

آشنایی با کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

2

1382- 1381

اصول چوب خشك كني

كارداني و كارشناسي

3

1383- 1378

مكانيك چوب

كارشناسي

3

1381- 1380

مدیریت صنعتی

کاردانی

3

1390

اصول حفاظت چوب

کارشناسی

3

1390

اصول چوب خشک کنی

کارشناسی

3

1390

مکانیک چوب

کارشناسی

3

1390

اقتصاد مهندسی

کارشناسی

3

1390

طراحی و برنامه ریزی تولید

کارشناسی

3

1390

فرآیند تولید

کارشناسی ارشد

2

1392

روش تحقیق

کارشناسی ارشد

2

1392-1391

 

 

سوابق پژوهشی:

              - راهنمايي و مشاورة ‌پايان نامه هاي كارشناسي ارشد :

1-    صغري يدالهي. 1383. بررسي تأثير جهت تراشه هاي راش و شرايط پرس بر ويژگي هاي كيفي تخته تراشه (OSB). استاد راهنما دكتر تقي طبرسا . مشاوران مهندس هدايت اله امينيان و مهندس مهران امام .

 

              - مقالات :

1-    اثر رطوبت نسبي بر خيز خزشي و بازگشت نمونه هاي كوچك 2×1 سانتيمتر چوب درون و چوب برون بلندمازو. مجله دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان . سال هشتم شماره سوم پائيز 1380 . ص 171- 151

2-    تعيين مقدار رطوبت تعادل چوب در ايستگاه هاي كليماتيك كشور. پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی خزر. بهار 1384.

3-    بررسی اثر مقدار رطوبت بر مقاومت الکتریکی چوب صنوبر دلتوئیدس در دمای ثابت. مجله علمی پژوهشی صنایع چوب و کاغذ. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 1390.

 

 

              - ترجمه و تأليف كتاب :

1-    مواد حفاظتي چوب و آزمايشگاه . ناشر موسسة آموزشي علمي ـ كاربردي جهاد كشاورزي. تهران. زیر چاپ.

 

            - طرح هاي تحقيقاتي :

             الف -  مجری طرح :

1-    تعيين رطوبت تعادل چوب درنقاط مختلف كشور. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.گزارش نهائي 1383.

2-    بررسي اثر رطوبت نسبي بر مقاومت خمشي تخته هاي OSB ساخته شده از ضايعات كارخانجات روكش. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان . گزارش نهائي 1384.

3-    بررسي اثر غوطه وري در آب داغ بر دانسيته برخي از مهم ترين گونه هاي چوبي داخلي. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. گزارش نهایی 1385.

             4-    ارزيابی توليد خمير APMP از پالونيا برای توليد کاغذ روزنامه. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان. گزارش نهایی 1385.

             5-    بررسی اثر رطوبت نسبی بر دانسیته چوب سپیدار. دانشگاه گنبدکاووس. گزارش نهایی 1392

 

              ب -  همکار طرح:

1-    بررسي اثر روش ساخت بر خواص فيزيكي و مكانيكي تخته خرده چوب ساختماني حاصل از ضايعات واحدهاي تخته لايه سازي . مجري طرح دكتر تقي طبرسا . دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان .گزارش نهائي 1382.

2-    استفاده از زباله هاي شهري در ساخت فرآورده مركب الياف چوب ـ پلاستيك. مجري طرح دكتر اصغر اميدوار. گزارش نهائي 1382.

3-    تدوين مناسب ترين برنامه چوب خشك كني در كوره براي چوب آلات صنعتي استان گلستان. مجري طرح  دكتر قنبر ابراهيمي، دكتر علينقي كريمي و دكتر تقي طبرسا. طرح ملي بين دانشگاهي؛ دانشگاه تهران- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. گزارش مرحلة اول 1382.

4-    بررسي عوامل سيل اخير شرق استان گلستان. مجري طرح مهندس مجيد محمد اسمعيلي. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. گزارش نهائي 1382.

5-    تدوين مناسب ترين برنامه چوب خشك كني براي چوب هاي صنعتي جنگل شصت كلاته. مجري طرح مهندس محمد کریم عليزاده. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. گزارش نهائي 1383.

            6-    بررسی خصوصيات فيزيکی چهار گونه صنوبرجنگل شصت کلاته. مجری طرح مهندس محمد کریم علیزاده. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. گزارش نهایی 1384.

7-    تعيين ميزان تركيبات شيميائي برخي از مهم ترين گونه هاي چوبي داخلي. مجری طرح مهندس مهرداد صدقی. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. گزارش نهایی طرح 1385.

8-    بررسي ويژگي هاي آناتومي برخي از مهم ترين گونه هاي چوبي داخلي. مجری مهندس هایده رحمتی. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. گزارش نهایی 1385.

9-    تعيين مقاومت الكتريكي چوب در رطوبت و دماهاي متفاوت در برنامه هاي رطوبت پايۀ صنوبر جهت هدايت نرم افزار كنترل پيوستۀ كوره. قطب علمی مدیریت کاربردی گونه های چوبی تند رشد.گزارش نهایی 1389.

 

 

          - اجرای کارگاه آموزشی :

        1- مجري ، آشنايي با فناوري اطلاعات با رويكردي به نقش آن در برنامه هاي آموزشي. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 16-15 تیرماه 1384.

 

            - شركت در دوره هاي كارگاهي آموزشي :

1-    طرح تدوين اندازة اسمي برش گرده بينه . 1381. جهادكشاورزي گرگان . دفترفني صنايع چوب و بهره برداري.

2-    آشنائي با مجموعه نرم افزارهاي آماري . 1382. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

3-    آشنائي با روش هاي آماري در تحقيقات . 1382. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

4-    آشنائي با اينترنت و نرم افزارهاي كاربردي مرتبط . 1383. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

5-    مدیریت پروژه. 1383. سازمان صنایع و معادن گلستان

6-    بررسی علمی راه های برآورد دقیق بار رسوب در رودخانه های کشور و ارائه راهکارهای علمی به منظور کاهش میزان خطای برآورد رسوب. 1383. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

7-    برنامه ریزی راهبردی (Strategic Planning) حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه. 1383. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

8-    آموزش تکنولوژی های چاپ. 1390. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان.

9-    آشنایی با فناوری نانو (عمومی). 1391. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانش پژوهان پگاه آریا.

10-کارگاه تخصصی نانو ذرات. 1391. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دانش پژوهان پگاه آریا.

11-گاه شناسی درختی. 1391. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی. پژوهشکده اکوسیستم های خزری.

 

 

- كنفرانس ها و همايش ها :

             الف – سمینارهای برون دانشگاهی (بین المللی ، ملی و استانی) :

1-    امينيان . هدايت اله و قنبر ابراهيمي . 1383. تدوين مناسب ترين برنامه چوب خشك كني براي گونة راش گرگان با ضخامت 5/7 سانتيمتر . دومين همايش دانشگاه و صنعت چوب خراسان .

2-    طبرسا . تقي ، علينقي كريمي ، هدايت اله امينيان و احمدرضا شيخ الملوكي . 1383. تدوين مناسب ترين برنامه چوب خشك كني براي گونة ‌ممرز گرگان با ضخامت 5/7 سانتيمتر . دومين همايش دانشگاه و صنعت چوب خراسان .

             3-      Ebrahimi. Ghanbar & Hedayatallah Aminian. 2001. The influence of relative humidity on creep and recovery rates of oak for comparing its sap and heartwood. First international conference of the European society for wood mechanics. Switzerland.

             4-      Aminian. Hedayatallah & Ghanbar Ebrahimi. 2004. The influence of relative humidity on time dependent behavior of small heartwood specimens (10*30&460 mm) of Oak (Quercus castaneifolia). Third international conference of the European society for wood mechanics. Portugal.

            ب -  سمينارهاي درون دانشگاهی :

1-    اثر رطوبت نسبي هاي مختلف بر خيز خمشي نمونه هاي كوجك چوب درون و چوب برون بلندمازو . 1379. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

2-    مقدمه اي بر شناخت مادة حفاظتي كرئوزوت . 1381. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

3-    رطوبت تعادل چوب در نقاط مختلف كشور . 1382. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

4-    كندسوز كننده ها و نگهداري چوب در برابرآتش . 1383. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

5-    بررسي اثر رطوبت نسبي بر رفتار وابسته به زمان چوب برون بلندمازو (Quercus castaneaefolia).1383. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

6-     تعیین میزان ترکیبات شیمیایی گونه پالونیا (Paulownia fortunei) با استفاده از حلالهای مختلف. 1389. دانشگاه گنبدکاووس

 

- داوري و نقد كتاب :

1-    داوري نوزدهمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران . رشتة مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي . 1381- 1380

 

 

- راه اندازي كارگاه و آزمايشگاه :

1-    آزمايشگاه چوبشناسي و صنايع چوب. دانشكده كشاورزي گنبد. 1381.

2-    كارگاه مبلسازي ودرودگري. دانشكده كشاورزي گنبد. 1381.

3-    كارگاه معرق. دانشكده كشاورزي گنبد. 1381.

4-    مركز كامپيوتر و نصب و راه اندازي شبكة‌داخلي اينترنت. دانشكده كشاورزي گنبد. 1382.

 

- سوابق اجرائي :‌

1-  كارشناس صنايع شيميايي و سلولزي. معاونت صنايع روستايي جهاد سازندگي گرگان و دشت. 1375.

2-  كارشناس كنترل كيفي. كارخانه رزين فيبر. 1377.

3-  مدير گروه منابع طبيعي از 15/7/1381 لغايت 15/7/1383

4-  عضو شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكدة‌كشاورزي گنبد از 1381 تاكنون

5-  عضو كميتة‌ منتخب و كميتة ارتقاء دانشكدة‌ كشاورزي گنبد از 1381 تاكنون

6-   عضو كميتة كتاب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان از 1381 تاكنون

7-   عضو كميتة‌ كتاب دانشكده كشاورزي گنبد از 1381 تاكنون

8-   عضو دبيرخانة آمار استان گلستان (سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان) 1381

9-   مسؤول برگزاري سمينارهاي علمي دانشكده كشاورزي گنبد. 1382- 1381

10-    سرپرست امور پژوهشي دانشكدة كشاورزي گنبد از 1383 تاكنون

11-    عضو كميتة فرهنگي دانشكدة كشاورزي گنبد از 1383

12-    مسؤول پيگيري و راه اندازي رشته هاي جديد 84-1383

13-    رئیس هیأت موسس و رئیس مرکز علمی کاربردی گرگان 1 از 1387-1389

14-    مسؤول پیگیری و راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی علوم و صنایع چوب و کاغذ 1390

1-    رئیس شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص مرکز آموزش علمی کاربردی گرگان 1از 1388 تا 1389

2-  عضو شورای آموزشی مرکز علمی کاربردی گرگان 1 از 1390 تا 1391

3-  عضو کمیته جذب مدرسان مرکز علمی کاربردی گرگان 1 از 1390- 1392

4-  مسؤول پی گیری و راه اندازی رشته های تحصیلات تکمیلی علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه گنبدکاووس

5-  نماینده رسمی انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران در دانشگاه گنبدکاووس از 1390 تاکنون

6-  عضو كميتة‌ منتخب و كميتة ارتقاء دانشكدة‌ كشاورزي و منابع طبیعی گنبد کاووس از 1390 تا 1391

7-  استاد مشاور انجمن مرتع، آبخیزداری و صنایع چوب از 1391 تا 1392

 

 

 

 

 

 

 

ج- سوابق

1-    مسؤولیت های فرهنگی

-        صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موسسه فرهنگی انتشاراتی نارنجستان از 1382 تاکنون

-        صاحب امتیاز و مدیر مسؤول ماهنامه اجتماعی، فرهنگی، طنز، جدول و سرگرمی آژینه از 1385 تاکنون

-         عضو هیأت موسس مرکز آموزش علمی کاربردی گرگان 1 از 1384 تاکنون (دارای رشته های تحصیلی در مقاطع و گرایش های مختلف گرافیک، نقاشی، موسیقی، امورفرهنگی، معماری داخلی و ... )

-        رئیس هیأت موسس و سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی گرگان 1 از 1387- 1389

-        موسس و مدیر آموزشگاه فنی حرفه ای هیراد از 1392

-        عضو كميتة انتخاب كتاب دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان از 1381 تا 1382

-        عضو كميتة‌ كتاب دانشكده كشاورزي گنبد از 1381 تا 1384

-        عضو بسیج اساتید دانشگاه گنبدکاووس

-        عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گنبدکاووس 1391 تاکنون

                                            

2-    فعالیت های فرهنگی اجتماعی

-        عضو هیأت مدیره اولین صندوق رفاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 1383-1381

-        عضو هیأت رئیسه اولین شورای صنفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 1383-1382

-        عضو كميتة امور فرهنگي دانشكدة كشاورزي گنبد از 1383 تا 1384

-        رئیس شورای صنفی اساتید دانشگاه گنبدکاووس. از 1390 تاکنون

-        هم اندیشی اساتید: «عرفان های نوظهور». دانشگاه گنبدکاووس. 1390.

-        کارگاه آموزشی «آشنایی با پارک های علم و فناوری و نقش آن ها در توسعه علمی دانشگاه ها». دانشگاه گنبدکاووس. اسفند 1390.

-        دوره آموزشی «امنیت ملی». سازمان حراست کل کشور. خرداد 1391.

-        دوره آموزشی «جنگ نرم». طرح توانمندسازی با شناسه پاسداری 8935140018. دانشگاه امام حسین. خرداد 1391.

-        کارگاه آموزشی«آشنایی با فعالیت پارک های علم و فناوری استان سمنان». دانشگاه گنبدکاووس. تابستان 1391.

-        ضیافت اندیشه: «اندیشه سیاسی اسلام» و «آداب تعلیم و تربیت». طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها. دانشگاه گلستان. تابستان 1391.

-        هم اندیشی اساتید: «اقتصاد مقاومتی». دانشگاه گنبدکاووس. 1391

-        هم اندیشی اساتید: «هدفمند کردن یارانه ها». دانشگاه گنبدکاووس. 1391

-        هم اندیشی اساتید: «وحدت حوزه و دانشگاه». دانشگاه گنبدکاووس. 1391

-        هم اندیشی اساتید: «انتخابات». دانشگاه گنبدکاووس. 1392

 

3-    تألیف كتاب

 

8-  چهل و هشت. مجموعه اشعار. نشر نارنجستان. 1385

دکتر احمد نیرمه

 

دکتر احمد نیرمه

 

Department of Mathematics, Faculty of  Science, Gonbad Kavous University , Gonbad ,Iran.

●Education

Ph.D.

in Applied Mathematics, Guilan University, January  2013.

Thesis:

Generalization of overdetermined systems of complex partial differential equations

M.S:

Applied Mathematics, Guilan University, Rash, Iran,

Thesis:

New Generalization of complex partial differential equations.

B.S:

 

Pure Mathematics, Department of Mathematics, Tabriz University, Tabriz, Iran, 2000-2004

 

زمینه های تحقیقاتی

 

  1. Complex partial differential equations
  2. Fractional PDE
  3. Exact solutions

 

مقالات

 

1-EXISTENCE RESULTS OF INFINITELY MANY WEAK SOLUTIONS

FOR p(x)-LAPLACIAN-LIKE OPERATORS. U.P.B. Sci. Bull., Series A ISI

 

2- Soliton solutions of the generalized sinh-Gordon equation

by the binary (G/G)-expansion method, Pramana journal of physics, ISI

 

3- New complex solutions for some special nonlinear partial differential systems

Computers & Mathematics with Applications journal ISI

 

4- New exact solutions for nonlinear solitary waves in Thomas-Fermi plasmas with (G’/G)-expansion method… astrophysics and space science Journal ISI

 

5-Generalization of some overdetermined systems of complex partial differential equations Original Journal of King Saud University – Science ISI

 

6-expansion method for (2 + 1)-dimensional Kadomtsev–Petviashvili equation

Journal of King Saud University – Science ISI

 

7-(G′/G)-Expansion method for the Drinfel'd-Sokolov-Wilson equation

Computational Mathematics and Modeling Journal Springer

 

8-Some Application of (G’/G)-expansion Method in Mathematical Physics

Application and Applied Mathematics journal USA

 

9-Exact travelling wave solutions for some nonlinear partial differential equations Journal of King Saud University – Science ISI

 

10-Exact Travelling Wave solutions for (2n+1)-dimensional cuplingBoiti-Leon-Pempinelli System JOURNAL OF APPLIED FUNCTIONAL ANALYSIS Memphis-USA

11-Explicit solutions of nonlinear (2 + 1)-dimensional dispersive long wave equation Journal of King Saud University – Science ISI

 

12-Exact solutions for TRLW and Gardner Equations …. Academic journal 2009 England

 

مقالات کنفرانس

  1. The First International Conference on Mathematics and Statistics (AUS-ICMS’10)
  2. Istanbul Kultur University, conference in Mathematics, 2011
  3. Fortieth Annual Iranian Mathematics Conference. Sharif University.

 And twenty(20)Iranian  

 

پایان نامه و رساله

New Generalization of complex partial differential equations.


تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است