انجمن علمی مدیریت

انجمن علمی مدیریت مؤسسه آموزش عالی میلاد گلستان از دی ماه سال 1398 فعالیت خود را در راستای ارتقای سطح علمی و دانش عملی دانشجویان این مؤسسه آغاز نمود.

 

نتایج اولین دوره انتخابات برای تعیین اعضای شورای مرکزی این انجمن به شرح ذیل می باشد .

 

۱.رضاجعفری(دبیر)
۲.فاطمه ممشلو
۳.مصطفی نامنی
۴نویدابراهیمی
۵.روح الله حسین نژاد
۶.حسین وزیری(علی البدل)
۷.مجیدممشلی (علی البدل)

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است