تلفن های موسسه

 

 

 

نام مسئول

تلفن

همراه

فکس

ریاست موسسه

دکتر عقیل تقوی

35230117

09112746845

35230116

معاونت آموزشی

خانم حسین نیا

35231988

 

 

مسئول حراست

 

35230130

 

35230130

مدیر امور آموزشی

خانم نوروزی

35231989

09370321072

 

معاونت اداری و مالی

نرجس ملکان

35230113

09119743467

 

فارغ التحصیلان

مرضیه هلاکو

35226240

09114580020

 

عمران

ماهرخ بیژنی

 

09112798969

 

مدیرگروه حسابداری

خانم زینب بارانی

 

09117691610

 

مدیرگروه مدیریت

فاطمه رزاقی

 

09363475258

 

مدیرگروه کامپیوتر

 

 

 

 

مدیرگروه روانشناسی

حسین نکویی

 

09111763975

 

مدیرگروه صنایع غذایی

محمود آذریان

 

09113742254

 

مدیرگروه زبان انگلیسی

ندا زنجانی

 

09399435987

 

مدیرگروه منابع طبیعی

دکتر سهیلا دانشور

 

09119044827

 

مدیرگروه حقوق

یاسر قربانزاده

 

09124589791

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است