مدیر آموزش

مدیر آموزش

 

 

 نام و نام خانوادگی : فاطمه نوروزی

 

 

مدرک: کارشناس ارشد اقتصاد 

سمت: مدیر آموزش

تلفن: 01735231989

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است