مدیرگروه مدیریت صنعتی

 

 

مدیر گروه مدیریت صنعتی
نام و نام خانوادگی:

 فاطمه رزاقی

پست الکترونیک : Razaghi.com.gmail.com

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد رشت

سوابق شغلی و اجرایی

فرمانده پایگاه فاطمه الزهرا حوزه فاطمه الزهرا گالیکش

تدریس در دانشگاه ها

رئیس شورای قشر حوزه فاطمه الزهرا

سوابق پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است