دروس گروه صنایع غذایی

 

صفحه آموزش الکترونیک دروس رشته صنایع غذایی

 

 

نام درس استاد جلسه محتوی
شيمي مواد غذايي هانیه ناصری   دریافت فایل
     
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است