دروس گروه روانشناسی (2)

 

صفحه آموزش الکترونیک دروس گروه روانشناسی

 

 

نام درس استاد جلسه محتوی
روش تحقیق دکتر عقیل تقوی اول و دوم دریافت فایل  -  صوت
روش تحقیق دکتر عقیل تقوی سوم و چهارم دریافت فایل -  صوت
روش تحقیق دکتر عقیل تقوی پنجم و ششم دریافت فایل  -  صوت
روش تحقیق دکتر عقیل تقوی   دریافت فایل
مقدمات راهنمایی ومشاوره حسین نکویی 1 تا 5 فایل 1  -  فایل 2   - فایل 3  - فایل 4  - فایل 5
مقدمات راهنمایی ومشاوره حسین نکویی 6 - 8 فایل1 - فایل2
مباحث اساسی در روانشناسی۱ حسین نکویی 1 تا 5 فایل 1   -    فایل 2     -  فایل 3     -   فایل 4   -  فایل 5
روانشناسی شخصیت حسین نکویی 1 تا 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
مباحث اساسی در روانشناسی ۲  حسین نکویی 1 تا 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
روانشناسی تحولی ۱ حسین نکویی 1 تا 5  
روانشناسی تحولی۲  حسین نکویی 1 تا 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6 - فایل 7
نظریه های مشاوره ورواندرمانی حسین نکویی 1 تا 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
فنون مشاوره ورواندرمانی حسین نکویی 1 تا 5 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5 - فایل6
آموزه های روانشناسی در قرآن و حدیث 1 حسین نکویی 1 تا 5 دریافت فایل
روانشناسي مشاوره خانواده حسین نکویی 1 تا 5 فایل1 - فایل2
روانشناسي اجتماعي کاربردي ابوالفضل حسینی نیا 1 - 4 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
روانشناسي اجتماعي کاربردي (ترم2) ابوالفضل حسینی نیا 1 - 2 فایل1 - فایل2
روانشناسي اجتماعي کاربردي ابوالفضل حسینی نیا   فایل1 - فایل2 - فایل3
روانشناسي اجتماعي کاربردي ابوالفضل حسینی نیا   فایل1 - فایل2 - فایل3
روانشناسي کاربردي ابوالفضل حسینی نیا   فایل1 - فایل2
راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي آرمان آج   دریافت فایل
روانشناسي يادگيري سمیه کهساری 1 فایل1 - فایل2
روانشناسي فيزيولوژيک ایوب ملکان   دریافت فایل
کودکان با نیازهای ویژه 2 عبدی 5 فایل 1 - فایل 2 - فایل 3
کودکان با نیازهای ویژه 2 عبدی 6 , 7 فایل1 - فایل2
روان سنجی فاطمه باقری 8 صوتی1 - صوتی2 - صوتی3 - صوتی4 - صوتی5 - صوتی6
روان سنجی فاطمه باقری 9 فایل1 - فایل2
تاریخ مکاتب روانشناسی و نقد آن توانا 1 تا 4 جلسه 1 - جلسه 2 - جلسه 3 - جلسه 4 
تاریخ مکاتب روانشناسی و نقد آن توانا 6 , 7 , 8 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
تاریخ مکاتب روانشناسی و نقد آن توانا 9 و 10 فایل1 - فایل2
روانشناسی تربیتی عباس خسروی 1 - 4 دریافت فایل1 - دریافت فایل2 - دریافت فایل3
روانشناسی تربیتی عباس خسروی 5 - 7 دریافت فایل1 - دریافت فایل2
روانشناسی تربیتی عباس خسروی 8 - 9 فایل1 - فایل2
ناتوانایی های یادگیری عباس خسروی 1 - 4 دریافت فایل1 - دریافت فایل2 - دریافت فایل3
ناتوانایی های یادگیری عباس خسروی 5 - 7 دریافت فایل1 - دریافت فایل2 - دریافت فایل3
ناتوانایی های یادگیری عباس خسروی 8 - 9 فایل1 - فایل2
آسیب شناسی روانی 2 اعظم علیپوری 5 دریافت فایل
آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان اعظم علیپوری 5 دریافت فایل
فیزیرلوژی اعصاب و غدد جمیله ایرانپناه 2 فایل1 - فایل2
فیزیرلوژی اعصاب و غدد جمیله ایرانپناه 3 - 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
فلسفه علم روانشناسی جمیله ایرانپناه 2 جلسه اول  -  جلسه دوم
فلسفه علم روانشناسی جمیله ایرانپناه 3 - 6 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4
آشنایی با فلسفه اسلامی  حسن موسوی

1 - 8

فایل1 - فایل2 -فایل3 - فایل4 - فایل5
آشنایی با فلسفه اسلامی  حسن موسوی 9 - 13 فایل1 - فایل2 -فایل3 - فایل4 - فایل5 -فایل6
مهارت هاي زندگي دانشجويي منیره داودي جاجرم 8 فایل1 - فایل2
آزمون هاي روانشناختي 1 ابراهیم اسلامی راد 2 دریافت فایل
مهارت هاي زندگي دانشجويي علی اکبر هلاکو 1 - 3 فایل1 - فایل2 - فایل3
مهارت هاي زندگي دانشجويي علی اکبر هلاکو 4 - 8 فایل1 - فایل2 - فایل3 - فایل4 - فایل5
مهارت هاي زندگي دانشجويي علی اکبر هلاکو 11 - 15 فایل1 - فایل2 - فایل3
معرفت شناسي  حسن نژاد فصل 2 دریافت فایل
روانشناسی پیش ابوذر حسینی 1و2 فایل1 - فایل2
روان شناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی ابوذر حسینی 1 دریافت فایل
روان شناسی دین ابوذر حسینی 1 دریافت فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است