تلفن های موسسه

 

 

  نام مسئول تلفن همراه فکس
مدیریت دکتر عقیل تقوی 35231986 09112746845 35231986
معاون آموزشی و پژوهشی امین اله هلاکو 35231840 09122372665 35231840
مدیر حراست حسین نکوئی 35232804 09111763975  
مدیر امور آموزشی خانم کرامندلی 35231989    
مدیر امور دانشجویی خانم نوروزی 35231985    
مدیر امور مالی قربان دامن کشان 35231804 09119723958  
سرایدار غلامعلی وزیری   09368619195  
روابط عمومی خانم هلاکو 35231987 09114580020  
روابط عمومی خانم امیرشاهی 35231988 09114580021  
مدیرگروه حسابداری  هانیه سادات حسینی   09118721721  
مدیرگروه مدیریت آمنه قربانی   09381965514  
مدیرگروه کامپیوتر طاهره قره خانی   09112720253  
مدیرگروه عمومی علی اکبر هلاکو   09113728042  
مدیرگروه ریاضی بهاره حسین نیا   09393708622  
مدیرگروه صنایع غذایی عبدالستار عوض صوفیان   09362766974  
مدیرگروه زبان انگلیسی ندا زنجانی   09399435987  
مدیرگروه منابع طبیعی مهدی ملکانی   09113748414  
مدیرگروه حقوق رقیه عارفی نیا   09117030432  

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است