تلفن های موسسه

 

 

  نام مسئول تلفن همراه فکس
ریاست موسسه دکتر عقیل تقوی 35230117 09112746845 35230116
معاونت آموزشی خانم حسین نیا 35230120 09118472908  
مدیر امور آموزشی خانم نوروزی 35231989 09370321072  
مدیر امور دانشجویی خانم کرامندلی 35231985 09118797931  
مدیر امور مالی قربان دامن کشان 35231804 09119723958  
مدیر دفتر ریاست جواد ملکان 35230116 09116358847  
سرایدار علی صایمی   09331598143  
روابط عمومی خانم هلاکو 35231987 09114580020  
روابط عمومی خانم امیرشاهی 35231988 09114580021  
مدیرگروه حسابداری خانم زینب بارانی   09117691610  
مدیرگروه مدیریت فاطمه رزاقی      
مدیرگروه کامپیوتر طاهره قره خانی   09112720253  
مدیرگروه عمومی سید حسن میرزایی   09118801925  
مدیرگروه ریاضی سمیرا سرایلو      
مدیرگروه صنایع غذایی هایه ناصری      
مدیرگروه زبان انگلیسی ندا زنجانی   09399435987  
مدیرگروه منابع طبیعی دکتر سهیلا دانشور      
مدیرگروه حقوق مرضیه قربانپور   09113801909  

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است