گروه مهندسی عمران

مدیر گروه عمران

نام و نام خانوادگی :    غلامعلی خسروی 

کارشناسی ارشد  عمران  گرایش : مهندسی عمران - زلزله - دانشگاه آزاد آزادشهر 1395 

عنوان پایان نامه :

سوابق تدریس:     کارمند آموزش و پرورش شهرستان گالیکش 

 

شماره تماس:   09111797314

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است