مدیر گروه منابع طبیعی و چوب

 

مدیر گروه منابع طبیعی و چوب

 

 1- مشخصات فردی

نام: سهیلا

نام خانوادگی: دانشور

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 2068

تاریخ تولد: 12/06/1362

محل تولد: گنبدکاووس

رشته تحصیلی:صنایع چوب- فرآورده‌های چندسازه چوبی

 

 

2- سوابق آموزشی

 

نام موسسه

شهر

سال تحصیلی

مقطع

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

گرگان

86-82

کارشناسی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

گرگان

90-87

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس تهران- دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی واحد نور

نور

92

دانشجوی دکتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- سوابق پژوهشی

عنوان رساله کارشناسی ارشد: مطالعه رابطه بين مدول الاستيسيته چوب درختان سرپا و چوب استحصال شده در گونه صنوبر دلتوئيدس با استفاده از آزمون غير مخرب موج تنش

عنوان رساله دکتری:تولید و ارزیابی عملکرد چسب چوب پلی‌یورتان حاصل از پسماند لیگنوسلولزی

مقاله علمی پژوهشی:  ارزیابی رابطه بین مدول الاستیسیته درختان سرپا و استحصال شده صنوبر دلتوئیدس با استفاده از آزمون غیرمخرب موج تنش. انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران.

مقاله ISI:Predicting the static modulus of elasticity in eastern cottonwood (Populus deltoides) using         stress wave non-destructive testing in standing trees. European Journal of Wood and Wood Products

مقاله همایشی:

- تکنیک های آزمون غیر مخرب در ارزیابی درختان سرپا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.

- تعیین مدول الاستیسیته دینامیکی درختان سرپا صنوبر دلتوئیدس با استفاده از آزمون غیرمخرب موج تنش- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

- تکنیک های آزمون غیرمخرب در ارزیابی درختان سرپا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

- بررسی مدول الاستیسیته دینامیکی درختان سرپا و گرده‌بینه‌ها در گونه صنوبر دلتوئیدس با استفاده از آزمون غیرمخرب موج تنش- دانشگاه گنبدکاووس.

 

 

4- سایر سوابق و توانمندی‌ها:

- آشنایی با نرم افزارهای آماری و تخصصی

- دبیرانجمن منابع طبیعی کانون بسیج مهندسین گنبدکاووس.

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است