مدیر امور اداری

مدیر امور اداری

 

 

 

نام و نام خانوادگی :    بهاره حسین نیا

 

کارشناس ارشد ریاضی

 

 

شماره تماس:  0173520116

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است