مدیر دانشجویی

مدیر دانشجویی

 

 

 نام و نام خانوادگی : فاطمه نوروزی

 

 

مدرک: کارشناس ارشد اقتصاد 

سمت: کارشناس امور دانشجویی

تلفن: 01735231985

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است