بسیج دانشجویی

 

مسعود صایمی کارشناسی حسابداری

 

1.      مسئول جذب و سازماندهی دانش آموزی راهنمایی شهید پیری کرنگ کفتر

2.      مسئول تعلیم و تربیت دانش آموزی دبیرستان فراغی آقمیش

3.      مسئول نیروی انسانی دانش آموزی دبیرستان فراغی آقمیش

4.      بسیجی فعال از سال 87

5.      بسیجی کادر از سال 93

6.      مسئول نیروی انسانی پایگاه شهید مصطفی خمینی کرنگ کفتر

7.      سرگروه صالحین حضرت علی اکبر(ع) پایگاه شهید مصطفی خمینی (ره) کرنگ کفتر

8.      مسئول تعلیم و تربیت پایگاه شهید مصطفی خمینی کرنگ کفتر

9.      جانشین گروهان 3 گردان عاشورا حوزه مقاومت امام رضا(ع)

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است