رشته های دانشگاه

 

 

 

رشته های مصوب موسسه آموزش عالی میلاد گلستان به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

کارشناسی پیوسته فقه و حقوق
روانشناسی
حسابداری
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
مدیریت صنعتی

 

 

کارشناسی ناپیوسته حقوق قضائی - علوم ثبتی
مهندسی علوم و صنایع غذایی
مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب
مهندسی آلودگی محیط زیست
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
آموزش زبان انگلیسی
حسابداری
مهندسی اجرایی عمران
مدیریت دولتی

 

 

کاردانی

ناپیوسته

حقوق قضایی
عمران
معماری
علمی کاربردی نرم افزار کامپییوتر
حسابداری

 

 

کاردانی

پیوسته

کامپیوتر-نرم افزار
حسابداری
 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است