هیئت امنا

 

 

هیئت امنای موسسه آموزش عالی میلاد گلستان

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی                     
1

ابراهیم کریمی

 

« ریاست هیأت امنا »

 

 

رزومه
2 حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسینی

 

 

رزومه
3 دکتر داود درگاهی

 

 

رزومه
4 دکتر عباس بیابانی

 

 

رزومه
5 دکتر حسین محمدی

 

 

رزومه
6 دکتر احمد نیرمه

 

 

رزومه
7 دکتر هدایت اله امینیان

 

 

رزومه
8 دکتر مهدی کاشانی نژاد

 

 

رزومه
9 سید رضا طباطبایی