رزومه دکتر درگاهی

 

 

    

مشخصات فردی

 

نام : داود   نام خانوادگی :درگاهی

پست الکترونیکی :dargahid@yahoo.com     

          d.dargahi@gmail.com                                                       

 

 

 

سوابق تحصیلی:

درجه تحصیلی

رشته تحصیلی و تخصصی

محل تحصیل

کشور

کارشناسی

منابع طبیعی، اکولوژی

دانشگاه ایالتی آریزونا

آمریکا

کارشناسی ارشد

منابع طبیعی، اکولوژی جنگل

دانشگاه تهران

ایران

دکتری تخصصی

منابع طبیعی، اکولوژی جنگل

دانشگاه تربیت مدرس

ایران

فرصت مطالعاتی

منابع طبیعی، اکولوژی جنگل

دانشگاه بریتیش کلمبیا

کانادا

 

 

 

 

سوابق شغلی

 

-  عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

-  عضو هیات علمی پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای گرگان، قائم شهر، چالوس و مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی گلستان.

 

 

 

 

رشته های مورد تدریس

 

اکولوژی، اکولوژی جنگل، جنگل شناسی، جنگلکاری، محیط زیست طراحی پارکها، زبان تخصصی، روش تحقیق،اقلیم شناسی

 

 

سوابق اجرائی

 

-   مدیر پژوهشی دانشگاه

-   مدیر همکاریهای علمی و بین المللی

-   مدیر ارتباط با صنعت

-   رئیس کتابخانه مرکزی

-   مدیر گروه آموزشی

-   مسئول کمیته تطبیق وبرنامه ریزی درسی

-   عضو شورای پژوهش و فناوری استان گلستان

-   عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان (کارشناس خبره)

-   عضو شورای پژوهشی دانشگاه

-   عضو کمیته علمی همایشهای اول،دوم و سوم توانمندیهای توسعه گلستان

-   عضو کمیته فضای سبز دانشگاه

-   عضو هیات تحریریه مجله داخلی پیام منابع طبیعی

-   سرپرست مجله علمی جم (جنگل و مرتع)،دانشجویان دانشکده

-   سرپرست مجله علمی حجم (حفاظت خاک ، جنگل ، مرتع)، دانشجویان

-   عضو صلح سبز شاخه استان گلستان

-   عضو انجمن جنگلبانی ایران

-   عضو انجمن محیط زیست و منابع طبیعی کشور

-   عضو کمیته علمی گردشگری و میراث فرهنگی گلستان

-   عضو کمیته بهره وری دانشگاه

-   عضو مدعو شورای شهر گرگان درکمیته فضای سبز

-   کارشناس علمی شرکت مهندسین مشاور شمال

-   کارشناس علمی شرکت مهندسین مشاور زومار

-   کارشناس علمی شرکت مهندسین مشاور جاماب

-   مدیرعامل شرکت دارپژوهان شمال

-   مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت آمایش گران خاورمیانه

 

 

 

شرکت در همایش های علمی بین المللی ، ملی و استانی

 

-  دومین همایش بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تیمیرزوف ، مسکو ، 2001(مقاله شفاهی)

-  سومین کنگره بین المللی کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تیمیرزوف ، مسکو ،2002(مقاله شفاهی)

-  چهارمین کنکره اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر،1379،آستاراخان روسیه،(مقاله پوستری)

-  کنفرانس بین المللی اکولوژی و محیط زیست ، دانشگاه ایالتی آریزونا، آمریکا ، 1976 (مقاله شفاهی)

-  کنفرانس ملی مدیریت اکو سیستم های جنگلی ، دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا ، 2004

-  همایش بین المللی جنگل و صنعت ، وزارت صنایع و معادن ایران ، 1368

-  همایش سراسری آلودگی محیط زیست ، شهرداری تهران ، 1365

-  اولین همایش توانمندیهای استان گلستان ، استانداری و دانشگاه ، 1377(مقاله شفاهی)

-  دومین همایش توانمندیهای استان گلستان ، استانداری و دانشگاه ، 1379(مقاله شفاهی)

-  سومین همایش توامندیهای استان گلستان ، استانداری و دانشگاه ، 1380(مقاله شفاهی)

-  همایش جنگل کاری با گونه های غیر بومی در شمال، سازمان جنگلها و مراتع کشور، 1377

-  همایش تخصصی سیل استان گلستان و مدیریت بحران، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران (مقاله)

-  همایش جنگلکاری و درختکاری در زمینهای مرطوب،آبگیر و ماندابی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،1369

-  همایش ملی انسان و محیط زیست ، مرکز هماهنگی های مطالعات محیط زیست ، دانشگاه تهران ، 1365

-  همایش پژوهشی دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه شمال ، قائم شهر ، 1375 ، (مقاله شفاهی)

-  هشتمین همایش اندیشگان پژوهشی ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، بابلسر ، 1382

-  گردهمائی تخصصی مدیریت  پایدارجنگلهای شمال ، سازمان جنگلها و مراتع کشور ، گرگان ، 1380

-  همایش علمی هفته منابع طبیعی استان گلستان، (مقاله شفاهی)،1377

-  همایش علمی هفته منابع طبیعی استان گلستان، (مقاله شفاهی)،1377

-  همایش ملی گردشگری و اکوتوریسم، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی گلستان ،1387

-  کارگاه آموزشی بین المللی بیوتکنولوژی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور، تهران،1999

 

 

مجری طرحها و پروژه های تحقیقاتی         

- بررسی اتکولوژی و سین اکولوژی گونه سرخدار در شرق البرز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

- بررسی تاثیر اجرای شیوه های مختلف جنگل شناسی بر روند تحولات طبیعی زاداوری، جنگل آموزشی پژوهشی شصت کلا.

- بررسی عملکرد اجرای ده ساله طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا ، جنگل شصت کلا ، (بخش جنگل شناسی) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

- تهیه نقشه فیتوسوسیولوژیک طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا، سری یک، جنگل شصت کلا گرگان

- نیازسنجی و اولویت بندی فعالیت های تحقیقاتی استان گلستان، تهیه کتابچه راهنما، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (همکار)

- اجرای طرح مطالعاتی منابع طبیعی و آبزیان ایلام ، مهندسین مشاور زومار

- اجرای طرح مطالعاتی منابع طبیعی و آبزیان شهر کرد ، مهندسین مشاور جاماب

- اجرای طرح مطالعاتی منابع طبیعی و آبزیان ، سنندج  مهندسین مشاور زومار

- اجرای طرح مطالعاتی منابع طبیعی و آبزیان ،  یاسوج مهندسین مشاور  زومار

- اجرای طرح مطالعاتی عملیات پرورشی جنگلکاری قپان کلاله، اداره کل منابع طبیعی گلستان

 

 

 

مقاله های علمی پژوهشی و ترویجی

 

- منابع آلوده کننده دریای خزر ، نشریه اتحادیه دانشگاههای حاشیه خزر ، آستاراخان ، روسیه،137

- بررسی ساختار تجدید حیات طبیعی جنگلهای ارسباران، مجله تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، شماره259، 1380(همکار)

 ارزیابی توان اکولوژیک دو رویشگاه طبیعی سرخدار در جنگلهای شمال ایران، مجله پژوهش و سازندگی، شماره51 ،1380(همکار)

- جایگاه رویشگاه های سرخدار در توانمندیهای توسعه پایدار، نشریه اولین همایش توانمندیهای گلستان،1377

-تأثیر شدت نور بر روی رشد قلمه هاو نهالهای گونه سرخدار، مجله علمی پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی، شماره اول، 1379

- تعاون و جامع نگری در مدیریت ها، راهکار بقا وراهبرد استمرار توسعه، نشریه دومین همایش توانمندیهای توسعه گلستان 1378

- مقایسه ترکیب و ساختار توده های طبیعی و بهره برداری شده در جنگلهای لوه(همکار) مجتبی امیری، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی،1387

- مبانی ژئوبتانیک خاور میانه، مجله زیتون شماره های اسفند1364 و فروردین1365

- بررسی تنوع گونه های چوبی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در جنگلهای کرمانشاه(همکار)،نیکنام سلیمانی ،دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

- بررسی وضعیت ساختار توده های شاخه زاد در جنگلهای کرمانشاه (همکار)،نیکنام سلیمانی ،اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای محیط زیست

- تاثیر روشن سازی نسبی بر زنده مانی و رویش نهالهای سرخدار معمولی(مقاله سمینار درون دانشگاهی) 1376

- تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر قابلیت جست دهی گونه های برو و مازو در جنگلهای کرمانشاه(همکار)، نیکنام سلیمانی، دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

-  قارچهای میکوریزی و همزیستی آنها با درختان جنگلی(مقاله سمینار درون دانشگاهی)،1382

-    مروری بر وضعیت کمی و کیفی جنگلهای جهان(مقاله سمینار درون دانشگاهی)،1372

- آنالیز اکوسیستم های جنگلی(مقاله سمینار دروندانشگاهی)،1379

- تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر زاداوری گونه بلوط بلند مازو در طرح جنگلداری لوه (همکار)، مجتبی امیری، مجله پژوهش و سازندگی،1387

- بررسی مزیت های نسبی تولیددر جنگلهای استان گلستان، نشریه دومین همایش توانمندیهای گلستان،1379

- جایگاه جنگلهای تجارتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی (مقاله سمینار درون دانشگاهی)،1382

- Effect of Relative Illumination on establishing and growth of common yew cutting and  sapling .Bultin of  second international conf.of Agriculture and natural resources Moscow,Timiriazev Academy,2001

 -Composition and structure of yew (Taxus  baccata) stands in Caspian forests of Iran .Bultin of thirth international conf. of agriculture and natural resources .Moscow Timiriazev Academy,  2002                                                        

-Investigation on the Structure of young Stands in the mountainous forests of Arasbaran،northwest of Iran. Swiss Forestry Journal،Issn 00s6-7818(2001),etal.

-Pollution Resourecs of Caspian sea in Golestan and effects of forest cover .Bultin of fourth conf.of Caspian coast region countries union,1998       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتب و جزوات درسی

- تالیف جزوات و کتابچه های درسی برای تمام دروس موردتدریس

- کتاب اکولوژی جنگل ، برای دانشجویان ارشد و دکترا، در مرحله بازنگری و چاپ           

-  کتاب روش هاو شیوه های جنگلشناسی در دنیا ، در دست ترجمه        

 

استاد راهنما پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

-  بررسی فیتوسوسیولوژیک جنگلهای چشمه ساران،شرق گلستان ،محمد حبیبی

-  ساختار توده های طبیعی جنگلهای زیارت ، مینا استقامت ،کارشناسی ارشد

-  تعیین و اجرای روش های آگروفورستری ، مینا استقامت ،  دکترا

 بررسی تاثیر اندازه و الگوی حفره های طبیعی دروضعیت زاداوری چوبی و علفی در قطعه شاهد طرح جنگلداری زیارت

-  بررسی تاثیر شرایط اکولوژیک در محاوط بذرگیری گونه بارانک ،روح اله رستمی

-  تغییر ساختار راشستان ها با تغییر ارتفاع از سطح دریا،جنگلهای دالخانی رامسر.میر حامد اختری

-  بررسی خصوصیات کمی وکیفی توده های دست کاشت بروسیا در منطقه چالوس، امید ردائی

-  بررسی وضعیت تجدید حیات و ساختار توده در تیپهای اصلی بلوط ، ثلاث کرمانشاه،نیکنام سلیمانی

-  ارزیابی تهیه و اجرای طرح جنگلداری مکارود،علیرضا اسدی اتوئی

-  بررسی شبکه بندی مناسب جاده های جنگلی ،محمد احتشام زاده(مشاور)

-  بررسی جامعه شناسی گیاهی جوامع شرق البرز ،فاطمه غنی زاده

-  بررسی مقایسه ای وضعیت واریزه های درشت چوبی در توده های دخالت شده شصت کلا، معصومه صادقی

-  تاثیر اندازه و شکل حفره های طبیعی بر زاد اوری و ساختار توده ها در قطعه شاهد زیارت ،پدرام غدیری پور

-  تعیین الگوی جنگلکاری در مناطق خشک، طغرود قم، حسین خاکدامن

-  بررسی وضعیت رویشی کاج بروسیا در جنگلکاریهای منطقه کلاله، محمدحسن صادق زاده حلاج

-  بررسی عملکرد و تعیین مناسب ترین شبکه جاده های جنگلی، رجب داودی مقدم(مشاور)

-  بررسی مقایسه ای جوامع طبیعی سرخدار در جنگلهای نور، گرگان و قائم شهر، داریوش گلعلی زاده

-  مطالعه ویژگیهای اکولوژیک گونه زبان گنجشک، سیامک امیری

-  ارزیابی روند استقرار زاداوری در طرح جنگلداری وطنا، سعید اصانلو (مشاور)

-  مقایسه وضعیت کمی و کیفی ساختار توده های طبیعی و مدیریت شده بلوط در جنگلهای لوه، مجتبی امیری

-  بررسی ساختار جنگلهای حرا در جنوب ایران، طاهره معصومی

-  بررسی شبکه بندی مناسبترین جاده در رابطه با اهداف جنگلشناسی، عبدالعزیز کرد(مشاور)

-  تاثیر هرس ریشه در رشد نهالهای بلوط بلندمازو، فاطمه رفیعی

-  بررسی خصوصیات اکولوژیک و کاربرد گونه بارانک، داود مقدسی

-  تاثیر مشخصات مورفولوژیک درختان حرا در کمیت و کیفیت بذر، معصومه منظمی

-  بررسی قابلیت های تفرجگاهی منطقه جنگلی توسکاستان گرگان ، شهرزاداحمدی

 

 

 

 

  استادراهنماپروژه، سمینار، جلسات بحث دانشجویان:

-  مدیریت اکوسیستم های جنگلی استان گلستان، آزاده کرد نژاد

-  جایگاه بهداشت در اکولوژی شهری، علی تجاسم

-  ویژگیهای اکولوژیک جنگلهای ارسباران،سیمین درویشی

-  تاثیر تغییر ارتفاع از سطح دریابرساختار توده های جنگلی معصومه منظمی

-  مطالعه خصوصیات اکولوژیک گونه گز وکاربرد آن،عباسعلی محمودی

-  مطالعه ویژگیهای اکولوژیک گونه تاغ ایرانی وکاربردآن،مریم جزینی زاده

-  آنالیز اکوسیستم های جنگلی ناحیه نوشهر و چالوس، داریوش احسنی

-  بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه آزاد، نیره شاهسوند

-  مطالعه ویژگیهای اکولوژیک گونه پالونیا، هما غفاری

 

 داوری مقاله هادرمجلات علمی پژوهشی

-  تغییرات دمایی و تاثیر آن بر پراکنش جنگل حرا،جنوب ایران، مجله علمی پژوهشی محیط شناسی، دانشگاه تهران

-  بررسی اثرات طولانی مدت صدمات بهره برداری برکیفیت درختان باقیمانده در جنگل، مجله انجمن جنگلبانی ایران

-  زیست ردیابی آلودگی هوای شهری با استفاده از گونه چنار وزبان گنجشک درشهر شیراز،مجله علمی پژوهشیمحیط شناسی،دانشگاه تهران

 

 

 

لوح ها

-  لوح تقدیر ودریافت تندیس پژوهشگر نمونه سال 1380 استان گلستان، استانداری و دانشگاه، هفته پژوهش 1380

-  لوح تقدیر معلم برتر، دانشگاه، روز معلم، 1385

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است