مسئول حراست

 

 

نام و نام خانوادگی :  جواد ملکان

 

 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی نرم افزار کامپیوتر

 

 

 

 

 

تلفن محل کار : 01735230130

 

 

 

تمامي حقوق مطالب براي مؤسسه آموزش عالي ميلاد گلستان محفوظ است